Die Voorouers van Cornelius Johannes BORSTLAP

 

Christoffel ESTERHUIZEN is die STAMVADER van alle ESTERHUIZENS in Suid Afrika.

Cornelius Welhelmus Rehuel Zelotes BORSTLAP is die STAMVADER van alle BORSTLAPPE in Suid Afrika.

Hy was getroud met Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN  en sy is die STAMMOEDER  van die BORSTLAPPE

 


Hier volg dus 'n uitreksel uit die ESTERHUIZEN familie tot waar dit aan die BORSTLAP familie koppel.


picture

First Generation  Next


1. Christoffel ESTERHUIZEN died on 21 Aug 1724 in Stellenbosch Bottelary.

Algemne notas: Stamvader - Vermoedelik van Friese afkoms vanaf Groningen in Noord-Nederland, a. aan die Kaap reeds voor 1684. Dr J.H. Esterhuyse, Direkteur van argiewe in Suid-Afrika het 'n uitgebreide studie oor die stamvader gedoen wat vir enige Esterhuys / Esterhuyse / Esterhuizen afstammeling van groot waarde sal wees - Die stamvader was hoofsaaklik 'n boer >> Kinders (4): x Stellenbosch 1699, Elizabeth BEYERS (d.v. Andries BEYERS & Catherina Vryman V. D. K.), * ±1683, ~ Kaapstad 10.10.1683

Christoffel married Elizabeth BEYERS in 1699 in Stellenbosch. Elizabeth was born before 10 Oct 1683 in Kaapstad and was baptised on 10 Oct 1683 in Kaapstad.

Algemne notas: d.v. Andries BEYERS & Catherina Vryman V. D. K.


Die kind gebore uit hierdie huwelik was:

+ 2 M    i. Jan Andries ESTERHUIZEN was born before 23 Nov 1704 and was baptised on 23 Nov 1704 in Stellenbosch.

picture

previous  Second Generation  Next2. Jan Andries ESTERHUIZEN (Christoffel1) was born before 23 Nov 1704 and was baptised on 23 Nov 1704 in Stellenbosch.

Jan married Apollonia EVERTS on 27 Jul 1727 in Stellenbosch. Apollonia was born before 11 Apr 1706 and was baptised on 11 Apr 1706 in Stellenbosch.

Algemne notas: d.v. Abraham Everts en Catharina Le Febre


Die kind gebore uit hierdie huwelik was:

+ 3 M    i. Johan Christoffel ESTERHUIZEN was born before 8 Apr 1731 and was baptised on 8 Apr 1731.

picture

previous  Third Generation  Next3. Johan Christoffel ESTERHUIZEN (Jan Andries2, Christoffel1) was born before 8 Apr 1731 and was baptised on 8 Apr 1731.

Johan married Johanna Francina ESTERHUISEN on 2 Mar 1754. Johanna died before May 1785.

Die kind gebore uit hierdie huwelik was:

+ 4 M    i. Christoffel Johannes ESTERHUIZEN was born before 5 Jun 1757 and was baptised on 5 Jun 1757.

Johan next married Johanna LECREVENT on 4 May 1785.

Algemne notas: Sy was die wed. v Frans Campher


picture

previous  Fourth Generation  Next4. Christoffel Johannes ESTERHUIZEN (Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born before 5 Jun 1757 and was baptised on 5 Jun 1757.

Christoffel married Elizabeth Maria VERMEULEN on 23 Feb 1870 in Graaff-Reinet.

Die kind gebore uit hierdie huwelik was:

+ 5 M    i. Christoffel Johannes ESTERHUIZEN was born on 10 Oct 1790.

picture

previous  Fifth Generation  Next5. Christoffel Johannes ESTERHUIZEN (Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 10 Oct 1790.

Christoffel married Heiltje Magdalena PRETORUIS on 4 Jan 1807 in Graaff-Reinet.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 6 M    i. Christoffel Johannes Lucas ESTERHUIZEN was born before 20 Mar 1810 in Graaff-Reinet and was baptised on 20 Mar 1810 in Graaff-Reinet.

+ 7 M    ii. Johannes Lodewikus ESTERHUIZEN was born on 28 Jul 1811 in Graaff-Reinet and was baptised on 1 Sep 1811 in Graaff-Reinet.

+ 8 M    iii. Christoffel Johannes ESTERHUIZEN was born on 20 Jul 1813 and was baptised on 23 Jan 1814 in Tulbagh.

+ 9 F    iv. Anna Elizabeth ESTERHUIZEN was born on 31 Aug 1815 and was baptised on 14 Apr 1816 in Paarl.

+ 10 M    v. Jan Christoffel ESTERHUIZEN was born on 25 Aug 1817, was baptised on 26 Dec 1817 in Graaff-Reinet, and died on 5 Dec 1902 in Springfontein Konsentrasiekamp at age 85.

+ 11 F    vi. Elizabeth Maria ESTERHUIZEN was born on 19 Feb 1819 and was baptised on 3 Oct 1819 in Beaufort-Wes.

+ 12 F    vii. Anna Elizabeth ESTERHUIZEN was born on 6 May 1821 in Beaufort-Wes and was baptised on 17 May 1821 in Beaufort-Wes.

+ 13 F    viii. Heyltje Magdalena ESTERHUIZEN was born on 10 Jul 1823 in Beaufort-Wes and was baptised on 4 Jan 1824 in Beaufort-Wes.

+ 14 F    ix. Hendrina Johanna ESTERHUIZEN was born on 27 Jul 1827 in Beaufort-Wes and was baptised on 26 Dec 1827 in Beaufort-Wes.

+ 15 M    x. Gerhardus Petrus ESTERHUIZEN was born on 30 Apr 1829 in Beaufort-Wes, was baptised on 17 May 1829 in Beaufort-Wes, and died on 7 Mar 1907 in Boshoff, Doornboom at age 77.

picture

previous  Sixth Generation  Next6. Christoffel Johannes Lucas ESTERHUIZEN (Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born before 20 Mar 1810 in Graaff-Reinet and was baptised on 20 Mar 1810 in Graaff-Reinet.

7. Johannes Lodewikus ESTERHUIZEN (Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 28 Jul 1811 in Graaff-Reinet and was baptised on 1 Sep 1811 in Graaff-Reinet.

8. Christoffel Johannes ESTERHUIZEN (Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 20 Jul 1813 and was baptised on 23 Jan 1814 in Tulbagh.

9. Anna Elizabeth ESTERHUIZEN (Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 31 Aug 1815 and was baptised on 14 Apr 1816 in Paarl.

10. Jan Christoffel ESTERHUIZEN (Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 25 Aug 1817, was baptised on 26 Dec 1817 in Graaff-Reinet, and died on 5 Dec 1902 in Springfontein Konsentrasiekamp at age 85.

11. Elizabeth Maria ESTERHUIZEN (Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 19 Feb 1819 and was baptised on 3 Oct 1819 in Beaufort-Wes.

12. Anna Elizabeth ESTERHUIZEN (Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 6 May 1821 in Beaufort-Wes and was baptised on 17 May 1821 in Beaufort-Wes.

13. Heyltje Magdalena ESTERHUIZEN (Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 10 Jul 1823 in Beaufort-Wes and was baptised on 4 Jan 1824 in Beaufort-Wes.

14. Hendrina Johanna ESTERHUIZEN (Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 27 Jul 1827 in Beaufort-Wes and was baptised on 26 Dec 1827 in Beaufort-Wes.

15. Gerhardus Petrus ESTERHUIZEN (Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 30 Apr 1829 in Beaufort-Wes, was baptised on 17 May 1829 in Beaufort-Wes, and died on 7 Mar 1907 in Boshoff, Doornboom at age 77.

Gerhardus married PN NN, daughter of Unknown and Unknown.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 16 M    i. Christoffel Johannes ESTERHUIZEN .

+ 17 F    ii. Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN was born Onbekend in Onkend and died Onbekend in Onbekend.

+ 18 M    iii. Gerhardus Petrus ESTERHUIZEN .

+ 19 F    iv. Aletta Wilhelmina ESTERHUIZEN .

+ 20 M    v. Johannes Lodewikus ESTERHUIZEN .

+ 21 F    vi. Johanna Christina Lodewicka ESTERHUIZEN .

+ 22 M    vii. Jan Gabriel ESTERHUIZEN .

picture

previous  Seventh Generation  Next16. Christoffel Johannes ESTERHUIZEN (Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

Christoffel married.

His children were:

+ 23 F    i. Anna Sophia ESTERHUIZEN .

+ 24 F    ii. Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN .

+ 25 M    iii. Jan Carel Erasmus ESTERHUIZEN .

+ 26 M    iv. Gerhardus Petrus ESTERHUIZEN .

+ 27 F    v. Gertruida Susanna ESTERHUIZEN .

17. Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN (Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born Onbekend in Onkend and died Onbekend in Onbekend.


Heiltje married Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes BORSTLAP. Cornelius was born on 2 Nov 1838 in Rotterdam Holland, died on 11 Nov 1918 in Bloemfontein at age 80, and was buried on 12 Nov 1918 in Bloemfontein Ou Memoruim Begrafplaas Blok N graf 22.

Algemne notas: Hy is die vader van alle Borstlappe in Suid Afrika vandag en alle Borstlappe stam van hom af. Hy het gedurende 1868 van Rotterdam in Nederland na Suid Afrika gekom. Hy was 'n geleerde man en het as onderwyser op getree by 'n skool in die omgewing van Modderivier tussen Bosshoff en Pertusburg. Dit is ook in hierdie omgewing waar hy sy vrou ontmoet het en waar hul op die plaas Doornboom gewoon het. Later het hul in Bloemfontein langs die destydse Awerbuch kontantwinkel gewoon. Hy het 'n groot boek versameling gehad wat hoofsaaklik uit geestelike boeke bestaan het. Hy was 'n baie godsdienstige persoon en het self ook op Sondae kerk gehou. Lees gerus die inligting wat André Huguenet (GP Borstlap Geb. 8.10.1906) oor sy oupa op bls 1 geskryf het in sy boek "APPLOUS - Die Kroenieke van 'n Toeneelspeler" HAUM Kaapstad 1950 deur op die foto hier langsaan te kliek.

Noted events in his life were:

• He was buried at the Begrawe in Ou Memoruim Begrafplaas blok N graf no 22 of Old grave no A-5-44 in Bloemfontein.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 28 M    i. Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP was born on 12 Dec 1878, died on 24 Jun 1915 in Bloemfontein at age 36, and was buried in Bloemfontein.

+ 29 M    ii. Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP was born on 25 Sep 1882 in Fauresmith Plaas Maagzeer and died from Jul to Aug 1961 in Bloemfontein.

+ 30 M    iii. Jan Gabriël BORSTLAP was born ±1885 in Onbekend and died on 10 Apr 1907 in Boshoff at age 22.

+ 31 F    iv. Elizabeth Carolina (Bettie) BORSTLAP was born on 1 Aug 1886 in Bloemfontein, was baptised on 5 Dec 1886 in Bloemfontein, and died Onbekend.

+ 32 M    v. Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP was born on 14 Jul 1889, died on 4 Mar 1965 in Bloemfontein at age 75, and was buried in Parys.

+ 33 M    vi. Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP was born on 23 Aug 1890 in Bloemfontein and died on 22 Aug 1958 in Bloemfontein at age 67.

+ 34 F    vii. Heiltje Magdalena BORSTLAP was born Onbekend in Onbekend and died Onbekend in Onbekend.

18. Gerhardus Petrus ESTERHUIZEN (Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

19. Aletta Wilhelmina ESTERHUIZEN (Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

20. Johannes Lodewikus ESTERHUIZEN (Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

21. Johanna Christina Lodewicka ESTERHUIZEN (Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

22. Jan Gabriel ESTERHUIZEN (Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

picture

previous  Eighth Generation  Next23. Anna Sophia ESTERHUIZEN (Christoffel Johannes16, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

24. Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN (Christoffel Johannes16, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

25. Jan Carel Erasmus ESTERHUIZEN (Christoffel Johannes16, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

26. Gerhardus Petrus ESTERHUIZEN (Christoffel Johannes16, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

27. Gertruida Susanna ESTERHUIZEN (Christoffel Johannes16, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

28. Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP (Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 12 Dec 1878, died on 24 Jun 1915 in Bloemfontein at age 36, and was buried in Bloemfontein.

Algemne notas: Oom Cor soos almal hom geken het word op 20 Sep 1900 op die plaas Doornboom in die distrik Boshoff gevange geneem tydens die Anglo-Boere oorlog. Nafloop van die oorlog gaan werk hy by die Oranje Hospitaal (Geestelike gestremde) in Bloemfontein.


Oom Cor en sy boetie net jonger as hy oom Gert (GP Borstlap) was met twee Grobler susters getroud. Hul pa se name was Hermanus Marthinus en beide oom Cor en oom Gert se tweede seuns is na hom vernoem.

Cornelius married Anna Margaretha GROBLER. Anna was born Onbekend in Onbekend and died Onbekend in Onbekend.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 35 M    i. Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Boetie) BORSTLAP was born on 24 Nov 1904 in Bloemfontein, died in Feb 1962 in Bloemfontein at age 57, and was buried in Bloemfontein.

+ 36 F    ii. Naomi Maria BORSTLAP was born on 27 May 1906 in Bloemfontein and was buried in Pretoria.

+ 37 M    iii. Hermanus Marthinus (Manie) BORSTLAP was born on 1 May 1908 and died ±1970 in Bloemfontein at age 62.

+ 38 F    iv. Hilda Magdalena (Heila) BORSTLAP was born on 18 Jun 1911 and was buried in Bloemfontein.

29. Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP (Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 25 Sep 1882 in Fauresmith Plaas Maagzeer and died from Jul to Aug 1961 in Bloemfontein. Another name for Gerhardus was Gert.

Algemne notas: Oom Gert soos alaml hom geken het, het op 16 jarige leeftyd by die Vrystaatse Artilirie aan gesluit in 1899. Toe die Anglo-Boere oorlog uitbreek veg hy in verskeie veldslae saam die boere nl. Belmont, Rooilaagte, Tweeriviere, Magersfontein en Paardeberg. Tydnes die slag van Paardeberg word hy saam met Genl Cronje gevange geneem en na Groenpunt in die Kaap geneem. Vandaar is hul per skip na St. Helena en hy sit eers weer in Sep 1903 sy voete in sy vaderland. Hy ontvang dan ook 'n medalje vir getroue diens na afloop van die oorlog. In 1904 begin hy werk by die SAS&Hawens. Na 38 jaar diens gaan hy in 1942 op pensioen.

Oom Gert en sy oudste boetie net ouer as hy oom Cor (CWRZ Borstlap) was met twee Grobler susters getroud. Hul pa se name was Hermanus Marthinus en beide oom Cor en oom Gert se tweede seuns is na hom vernoem.

Gerhardus married Martha Magdalena Jacoba GROBLER on 4 Jun 1904 in Bloemfontein. Martha was born on 6 Oct 1885 in Burgersdorp Plaas Nooitgedacht and died on 22 Jun 1958 in Bloemfontein at age 72. Another name for Martha was Martha.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 39 F    i. Salome Maria BORSTLAP (Sally) was born on 26 Apr 1905 in Bloemfontein Henry straat and died on 1 Apr 1971 in Bloemfontein at age 65.

+ 40 M    ii. Gerhardus Petrus - (André Huguenet) BORSTLAP was born on 22 Oct 1906 in Bloemfontein Signalweg 19 and died on 15 Jun 1961 in Bloemfontein at age 54.

+ 41 M    iii. Hermanus Marthinus BORSTLAP was born on 16 Oct 1908 in Bloemfontein Signalweg 19, was baptised on an unknown date in Bloemfontein Geref Kerk Sentral, and died on 8 Apr 1971 in Bloemfontein at age 62.

30. Jan Gabriël BORSTLAP (Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born ±1885 in Onbekend and died on 10 Apr 1907 in Boshoff at age 22.

Jan married Gerttruida Elizabeth KLEINGELD on 18 Apr 1904 in Petrusburg. Gerttruida was born Onbekend and died Onbekend.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 42 F    i. Johanna Maria Petronella BORSTLAP was born circa 1905 in Petrusburg.

+ 43 F    ii. Hilda Magdalena SK. BORSTLAP .

31. Elizabeth Carolina (Bettie) BORSTLAP (Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 1 Aug 1886 in Bloemfontein, was baptised on 5 Dec 1886 in Bloemfontein, and died Onbekend. Another name for Elizabeth was Bettie.

Elizabeth married Barend Nicolaas LUBBE on 7 Oct 1907 in Petrusburg. Barend was born ± Mar 1881 in Petrusburg and died on 3 Aug 1947 in Petrusburg at age 66.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 44 M    i. Albertus Gerhardus Borstlap LUBBE was born on 18 Oct 1908.

+ 45 F    ii. Heiltje Magdalena LUBBE was born Onbekend and died Onbekend.

+ 46 M    iii. Cornelius Wilhelmus Rehuël Zelotes LUBBE was born on 31 Oct 1916.

+ 47 M    iv. Barend Nicolaas LUBBE was born on 17 Jul 1922.


32. Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP (Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 14 Jul 1889, died on 4 Mar 1965 in Bloemfontein at age 75, and was buried in Parys.

Noted events in his life were:

• Beroep: Werk as jongman in Orange Hosp in Bloemfontein - Besluit dan om na Suid-Wes Afrika te gaan en te gaan werk by Duister op plaas - Koop na verloop van tyd self 'n aantal plase en bly baie lank daar - Plaas Naam - Exselsior in Kalkfeld distrik - na afsterwe van eerste vrou trou weer en het weer twee seun by tweede vrou - verhuis dan na Parys in Vrystaat en boer daar tot aan einde van lewe.

Christoffel married Johanna Dorothea PIENAAR. Johanna was born on 22 Sep 1893 in Ladybrand, died on 1 Apr 1938 in Kalkfeld at age 44, and was buried in Apr 1938 in Kalkfeld.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 48 M    i. Kitty BORSTLAP was born on 31 Jul 1919 in Bloemfontein, died on 5 Sep 1937 in Omaruru at age 18, and was buried in Sep 1937 in Kalkfeld.

+ 49 M    ii. Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP was born on 19 Apr 1929 in Ladybrand.

+ 50 F    iii. Heiltje Magdalena BORSTLAP was born on 2 Feb 1932 in Omaruru.


Christoffel next married Hester Cecelia NAUDE. Hester was born on 28 Oct 1903 and died in 1964 at age 61.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 51 M    i. Christo Johannes BORSTLAP was born on 3 Nov 1943 in Swakpomund, died in Apr 1999 at age 55, and was buried in Hartebeespoort.

+ 52 M    ii. Willie BORSTLAP .

33. Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP (Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 23 Aug 1890 in Bloemfontein and died on 22 Aug 1958 in Bloemfontein at age 67.

Johannes married Anna Fantine Isidora DE BEER, daughter of Stefanus Petrus DE BEER and Marie Louise DE BEER, 3 Jun1912 in Norvals Pont. Anna was born on 12 Aug 1892 and died on 31 Jan 1939 at age 46.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 53 M    i. Cornelius Wilhelmus (Bok) BORSTLAP was born on 9 Jun 1913 in Springfontein.

+ 54 M    ii. Stefanus Petrus (Fanie) BORSTLAP was born on 20 Oct 1914 in Springfontein, died 1Jul 1978 in Johannesburg at age 63, and was buried on an unknown date in Johannesburg Wespark.

+ 55 M    iii. Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP was born on 9 Sep 1917 in Springfontein, died on 11 Jan 1976 in Bloemfontein at age 58, and was buried in Bloemfontein.

+ 56 M    iv. Fantine (Tienie) BORSTLAP was born on 8 Feb 1920.

+ 57 F    v. Marie Louise BORSTLAP was born on 11 Jan 1923 in Onbekend and died in 2005 in Bloemfontein at age 82.

+ 58 F    vi. Heiltje Magdalena BORSTLAP was born on 11 Mar 1929.

Johannes next married Catharina Fredrika VENTER. Catharina was born on 13 Nov 1892 in Onbekend and died on 29 Sep 1941 in Bloemfontein at age 48.

Johannes next married May KRUGER.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 59 F    i. Aloma BORSTLAP was born Onbekend and died Onbekend.

+ 60 M    ii. Cornelius Wilhelmus Rehuël Zelotes BORSTLAP was born Onbekend.

34. Heiltje Magdalena BORSTLAP (Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born Onbekend in Onbekend and died Onbekend in Onbekend.

Heiltje married Man Onbekend.
picture

previous  Ninth Generation  Next35. Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Boetie) BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 24 Nov 1904 in Bloemfontein, died in Feb 1962 in Bloemfontein at age 57, and was buried in Bloemfontein.

Algemne notas: Hy was 'n telegrafis op die Suid Afrikaanse Spoorweg en Hawens

Cornelius married Ivy Venna KALLMANN, daughter of Unknown and Unknown, on 22 May 1926 in Bloemfontein. Ivy was born on 7 Dec 1905 in Onbekend and died in Oct 1972 in Bloemfontein at age 66.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 61 M    i. George Cornelius BORSTLAP was born on 10 Nov 1931.

+ 62 M    ii. Louis Benjamin BORSTLAP was born in 1933 in Bloemfontein.

+ 63 F    iii. Annette Ethel BORSTLAP was born on 13 Jul 1945 in Kaapstad.

36. Naomi Maria BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 27 May 1906 in Bloemfontein and was buried in Pretoria.

37. Hermanus Marthinus (Manie) BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 1 May 1908 and died ±1970 in Bloemfontein at age 62.

Algemne notas: Hierdie was Oom Manie en het sy lewe lank by die Volksblad in Bfn gewerk met die drukers waar die plate en goed geset word vir die koerant.

Hermanus married Gladys Irene REYNOLDS. Gladys was born on 10 Nov 1912 in Ogies and died in Bloemfontein.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 64 M    i. Hermanus Marthinus (Klein Manie) BORSTLAP was born in Bloemfontein, was baptised in Bloemfontein NG Wes Kerk, and was buried in Bloemfontein.

+ 65 M    ii. Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Dr Buddy) BORSTLAP was born on 21 Feb 1933 in Bloemfontein and was baptised in Bloemfontein.

+ 66 F    iii. Felicity Ann (Fiela) BORSTLAP was born on 3 Feb 1937 in Johannesburg and was buried in Bloemfontein.

38. Hilda Magdalena (Heila) BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 18 Jun 1911 and was buried in Bloemfontein.

39. Salome Maria BORSTLAP (Sally) (Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP29, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 26 Apr 1905 in Bloemfontein Henry straat and died on 1 Apr 1971 in Bloemfontein at age 65.

Salome married Izak Stefanus Jurgens KRUGER in 1925. Izak was born in May 1900 in Onbekend and died in 1963 in Bloemfontein at age 63.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 67 M    i. Augusthinus Barend Roedolf KRUGER was born on 20 Jun 1929 in Bloemfontein.

+ 68 M    ii. Gerhardus Rehuël KRUGER was born on 8 Nov 1935 in Bloemfontein.


40. Gerhardus Petrus - (André Huguenet) BORSTLAP (Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP29, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 22 Oct 1906 in Bloemfontein Signalweg 19 and died on 15 Jun 1961 in Bloemfontein at age 54.

Noted events in his life were:

• Beroep: Hy is seker die bekendste van al die Borstlappe. Hy is wel nie so bekend onder die naam Borstlap nie maar onder sy toneel naam André Huguenet word hy as die vader van die Afrikaanse toneel beskou.. Hy was 'n verhoog kunstenaar van die dag dat hy gebore is en van kleins af het hy voor gehore op getree, aan kunswedstryde deel geneem, saam met sy suster, Sally, kalvier gespeel. Hy het hom nie op gehou met die die speletjies van die ander kinders van sy ouderom nie. Hy het erder kalvier geoefen in die tyd. In sy boek wat hy geskryf het "Applous - Kroeneike van 'n toerneelspeler - HAUM 1950 - vertel hy van sy kinder jare en hoe dit gekom het dat hy 'n toneelspeler geword het. In hoofstuk 3 bls 20 van die boek beskryf hy die wat gebeur het dat hy die naam André Huguenet gekies het vir sy toneel loopbaan. Omdat die boek nie meer in druk is nie en dit baie moeilik bekombaar is kan die eerste hoofstuk van die boek gelees word deur op die volgende skakel te kliek - Hoofstuk 1- APPLOUS - Duer André Huguenet (Wag nog vir kopië reg toesteming om dit finaal te kan doen).

41. Hermanus Marthinus BORSTLAP (Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP29, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 16 Oct 1908 in Bloemfontein Signalweg 19, was baptised on an unknown date in Bloemfontein Geref Kerk Sentral, and died on 8 Apr 1971 in Bloemfontein at age 62. Another name for Hermanus was Manie.

Algemne notas: Na 1ste kind is daar ook 'n tweeling uit hierdie huwelik gebore maar albei is kort na geboorte oorlede - geen ander inligting in die verband is bekom nie.

Hermanus married Anna Sohia KRUGER on 13 Mar 1933 in Bloemfontein. Anna was born on 14 Dec 1909 in Reddersburg and died on 14 Aug 2000 in Bloemfontein at age 90. Another name for Anna was Nanie.

Die kind gebore uit hierdie huwelik was:

+ 69 M    i. Gerhardus Pertus (Gerrie) BORSTLAP was born on 19 Feb 1934 in Bloemfontein.

42. Johanna Maria Petronella BORSTLAP (Jan Gabriël BORSTLAP30, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born circa 1905 in Petrusburg.

43. Hilda Magdalena SK. BORSTLAP (Jan Gabriël BORSTLAP30, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

44. Albertus Gerhardus Borstlap LUBBE (Elizabeth Carolina (Bettie) BORSTLAP31, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 18 Oct 1908.

45. Heiltje Magdalena LUBBE (Elizabeth Carolina (Bettie) BORSTLAP31, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born Onbekend and died Onbekend.

Heiltje married Albert Ludwig HUBER Onbekend. Albert was born on 26 Apr 1896 and died Onbekend.

46. Cornelius Wilhelmus Rehuël Zelotes LUBBE (Elizabeth Carolina (Bettie) BORSTLAP31, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 31 Oct 1916.

47. Barend Nicolaas LUBBE (Elizabeth Carolina (Bettie) BORSTLAP31, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 17 Jul 1922.

48. Kitty BORSTLAP (Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 31 Jul 1919 in Bloemfontein, died on 5 Sep 1937 in Omaruru at age 18, and was buried in Sep 1937 in Kalkfeld.


49. Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP (Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 19 Apr 1929 in Ladybrand.

Algemne notas: Het in destydse Suid Wes Afrika nou Namibia gewoon op plaas Excelsior in die Kalkfeld distrik en daar geboer.

Woon tans op Jagersfoentein in Vrystaat

Cornelius married Patricia (Pat) FOTHERINGHAM on 17 Sep 1949 in Kalkfeld NG Kerk Namibia. Patricia was born on 22 Dec 1929.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 70 M    i. Christoffel Johannes (Chris) BORSTLAP was born on 11 Mar 1950 in Otjiwarongo Namibia and was baptised in Otjiwarongo Namibia.

+ 71 M    ii. Rehuel BORSTLAP was born on 21 Apr 1952 in Otjiwarongo Namibia and was baptised in Otjiwarongo Namibia.

+ 72 M    iii. Leon BORSTLAP was born on 14 Aug 1953 in Otjiwarongo Namibia and was baptised in Otjiwarongo Namibia NG Kerk.

+ 73 M    iv. Theodor (Theo) BORSTLAP was born on 13 Feb 1955 in Otjiwarongo Namibia and was baptised on 29 Nov 2000 in Windhoek Namibia AGS.

+ 74 F    v. Patricia BORSTLAP was born on 22 Aug 1956 in Otjiwarongo Namibia and was baptised in Otjiwarongo Namibia.

+ 75 F    vi. Helené (Lientjie) BORSTLAP was born on 4 Nov 1957 in Otjiwarongo Namibia and was baptised on 14 Feb 1958 in Otjiwarongo Namibia.

+ 76 F    vii. Catherine (Kitty) BORSTLAP was born on 29 Mar 1959 in Otjiwarongo Namibia and was baptised in Otjiwarongo Namibia.


Cornelius next married Cornelia Susanna LE ROUX (NEE MARX) on 10 Dec 1994 in Parys AGS. Cornelia was born on 25 Feb 1951 in Wolmeranstad and was baptised in AGS.

Die kind gebore uit hierdie huwelik was:

+ 77 M    i. Gideon BORSTLAP (NEE LE ROUX) was born on 21 Dec 1979 in Klersdorp and was baptised in Ottosdal.

50. Heiltje Magdalena BORSTLAP (Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 2 Feb 1932 in Omaruru.

Heiltje married Onbekend PRETORUIS.

51. Christo Johannes BORSTLAP (Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 3 Nov 1943 in Swakpomund, died in Apr 1999 at age 55, and was buried in Hartebeespoort.

Christo married Ella Magrieta ROSSEAU on an unknown date in Parys. Ella was born on 23 Nov 1942 in Pretoria and died on 8 Apr 2005 in Hartebeespoort at age 62.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 78 M    i. Ignis BORSTLAP was born on 3 May 1964 in Sasolburg and was baptised on 24 Mar 1965 in Kathu NG Kerk.

+ 79 F    ii. Chrizelle BORSTLAP was born on 20 Nov 1964 in Parys.


52. Willie BORSTLAP (Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

53. Cornelius Wilhelmus (Bok) BORSTLAP (Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 9 Jun 1913 in Springfontein.

Cornelius married Johanna Magdalena (Joey) ONBEKEND.

Algemne notas: Joey is weer getroud gedurende 1992 - 1993


Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 80 F    i. Anna BORSTLAP was born 2 Okt 1936 (1935) in Kroonstad.

+ 81 F    ii. Fantine BORSTLAP was born 1939 ? in Kroonstad.


54. Stefanus Petrus (Fanie) BORSTLAP (Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 20 Oct 1914 in Springfontein, died 1Jul 1978 in Johannesburg at age 63, and was buried on an unknown date in Johannesburg Wespark.


Stefanus married Dina Maria STEYL on 28 Feb 1938 in Bloemfontein. Dina was born on 30 Nov 1912 in Onbekend, died on 10 Feb 1995 in Vereeniging at age 82, and was buried on an unknown date in Johannesburg Wespark.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 82 F    i. Johanna Wilhelmina (Hannetjie) BORSTLAP was born on 3 Feb 1939 in Thaba Nchu.

+ 83 F    ii. Anna Fantine Isisdora (Fantine) BORSTLAP was born on 20 Jul 1942 in Colesberg, died on 8 Mar 2004 in Klerksdorp at age 61, and was buried in Mar 2004 in Klerksdorp.

+ 84 M    iii. Johannes Lodewicus BORSTLAP was born on 30 Jun 1951 in Bloemfontein and was baptised on 7 Oct 1951 in De Bloem Bloemfontein.


55. Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP (Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 9 Sep 1917 in Springfontein, died on 11 Jan 1976 in Bloemfontein at age 58, and was buried in Bloemfontein.


Johannes married Elsie Petro GROBBELAAR, daughter of Pieter Willem (Gawie) GROBBELAAR and Maria Hendrika (Lala) VAN DER MERWE. Elsie was born on 23 Jun 1922 in Bloemfontein, died on 5 Nov 1966 in Bloemfeontein at age 44, and was buried in Bloemfeontein.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 85 F    i. Marihen BORSTLAP was born on 15 Apr 1945 in Kroonstad and was baptised in Kroonstad.

+ 86 F    ii. Isidora BORSTLAP was born on 10 Jan 1950 in Bloemfontein.

+ 87 F    iii. Elsie Petro BORSTLAP was born on 31 Aug 1951 in Bloemfontein, died on 23 Oct 1970 in Bloemfontein at age 19, and was buried in Bloemfontein.

+ 88 M    iv. Johannes Lodewicus BORSTLAP was born on 14 Mar 1956 in Bloemfontein.

+ 89 M    v. Pieter Willem BORSTLAP was born 1Jan 1959 in Bloemfontein.

+ 90 M    vi. Cornelius Johannes (Neels) BORSTLAP was born on 26 Jan 1960 in Bloemfontein and was baptised in Ooshoek Bloenfontein.


Johannes next married Heila Magdalena ROODT, daughter of Christiaan Johannes ROODT and Isabella C.P RHEEDER, in 1967 in Bloemfontein Ooshoek. Heila was born on 22 Dec 1921 in Oos Londen, died on 11 Jun 2005 in Bloemfontein at age 83, and was buried Bloemfontein in 18 Jun 2005.

56. Fantine (Tienie) BORSTLAP (Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 8 Feb 1920.

Fantine married Bieta ONBEKEND. Bieta was born Onbekend and died Onbekend.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 91 M    i. Johannes Lodewicus BORSTLAP was born from 1949 to 1950 in Bethlehem.

+ 92 F    ii. Elsebie BORSTLAP was born in 1952.

+ 93 F    iii. Fantine (Fan) BORSTLAP .

57. Marie Louise BORSTLAP (Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 11 Jan 1923 in Onbekend and died in 2005 in Bloemfontein at age 82.

Marie married Ignatius Michael (Naas) VILJOEN on 25 Nov 1944 in Kroonstad. Ignatius was born on 2 May 1818 in Boshoff and died Onbekend in Bloemfontein.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 94 F    i. Fantine VILJOEN was born on 1 Sep 1947 in Kroonstad.

+ 95 F    ii. Johanna Magdalena VILJOEN was born on 18 May 1955 in Bloemfontein.

58. Heiltje Magdalena BORSTLAP (Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 11 Mar 1929.

Heiltje married Herman GELDENHUYS Onbekend. Herman was born Onbekend and died Onbekend.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 96 M    i. Kobie GELDENHUYS was born Onbekend.

+ 97 F    ii. Marie Louise GELDENHUYS was born Onbekend.

59. Aloma BORSTLAP (Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born Onbekend and died Onbekend.

Algemne notas: Tel no 0535740195 (H) 0535740646 (W)

Aloma married Onbekend BITZER.

60. Cornelius Wilhelmus Rehuël Zelotes BORSTLAP (Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born Onbekend.

picture

previous  Tenth Generation  Next61. George Cornelius BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Boetie) BORSTLAP35, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 10 Nov 1931.

Algemne notas: Inligting bekom uit egskeidings dokumente van ouers 11 Nov 1943 civil record vrystaat 362/1943

Sterf in motor of motorfiets ongeluk datum onbekend

George married Daphne KRUGER. Daphne was born 13 Apr ?.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 98 M    i. Stephan Henri BORSTLAP (Steve) was born on 13 Nov 1950 in Bloemfontein and was baptised in Bloemfontein Methodist Church.

+ 99 M    ii. Michael Leslie BORSTLAP was born on 18 Dec 1952 in Bloemfontein.

62. Louis Benjamin BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Boetie) BORSTLAP35, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born in 1933 in Bloemfontein.

Algemne notas: Inligting bekom uit egskeidings dokumente van ouers 11 Nov 1943 civil record vrystaat 362/1943

Louis married Vrou Onbekend.

Die kind gebore uit hierdie huwelik was:

+ 100 F    i. Beverley BORSTLAP .

63. Annette Ethel BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Boetie) BORSTLAP35, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 13 Jul 1945 in Kaapstad.

64. Hermanus Marthinus (Klein Manie) BORSTLAP (Hermanus Marthinus (Manie) BORSTLAP37, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born in Bloemfontein, was baptised in Bloemfontein NG Wes Kerk, and was buried in Bloemfontein.

65. Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Dr Buddy) BORSTLAP (Hermanus Marthinus (Manie) BORSTLAP37, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 21 Feb 1933 in Bloemfontein and was baptised in Bloemfontein.

Cornelius married Elizabeth STRALING on 8 Feb 1958 in Bloemfontein. Elizabeth was born on 20 Oct 1936 in Bloemfontein and was baptised in Bloemfontein Methodist Church.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 101 F    i. Jeanne BORSTLAP was born on 12 Jan 1962 in Bloemfontein and was baptised in Bloemfontein.

+ 102 F    ii. Annelien BORSTLAP was born on 11 Dec 1963 in Bloemfontein.

+ 103 F    iii. Inge BORSTLAP was born on 24 Apr 1968 in Bloemfontein.

66. Felicity Ann (Fiela) BORSTLAP (Hermanus Marthinus (Manie) BORSTLAP37, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 3 Feb 1937 in Johannesburg and was buried in Bloemfontein.

67. Augusthinus Barend Roedolf KRUGER (Salome Maria BORSTLAP (Sally)39, Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP29, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 20 Jun 1929 in Bloemfontein.

68. Gerhardus Rehuël KRUGER (Salome Maria BORSTLAP (Sally)39, Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP29, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 8 Nov 1935 in Bloemfontein.

69. Gerhardus Pertus (Gerrie) BORSTLAP (Hermanus Marthinus BORSTLAP41, Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP29, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 19 Feb 1934 in Bloemfontein.

Gerhardus married Johanna Aletta (Lettie) VENTER on 20 Apr 1957 in Bloemfontein Wes. Johanna was born on 19 Feb 1929 in Boshoff and was baptised on an unknown date in Boshoff.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 104 M    i. Hermanus Marthinus (Herman) BORSTLAP was born on 29 Dec 1957 in Bloemfontein and was baptised on an unknown date in Bloemfontein Geref Kerk Sentral.

+ 105 M    ii. Gerhardus Petrus BORSTLAP was born on 14 Aug 1960 in Bloemfontein and was baptised on an unknown date in Kimberley.

+ 106 M    iii. Willem Alwyn Bothma BORSTLAP was born on 17 Oct 1961 in Pretoria and was baptised on an unknown date in Bloemfontein.

+ 107 M    iv. Christo BORSTLAP was born on 25 Mar 1964 in Bloemfontein and was baptised on an unknown date in Bloemfontein Geref Kerk Suid.

70. Christoffel Johannes (Chris) BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 11 Mar 1950 in Otjiwarongo Namibia and was baptised in Otjiwarongo Namibia.

Christoffel married Colleen BUBB on 12 Feb 1983 in Pretoria Silverton NGK. Colleen was born on 24 Jul 1964 in Oos Londen and was baptised in Pretoria NGK Silverton.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 108 F    i. Eileen BORSTLAP was born on 4 Nov 1983 in Pretoria and was baptised on 6 May 1984 in Pretoria Silverton NGK.

+ 109 F    ii. Gaynor BORSTLAP was born on 11 Jan 1985 in Pretoria and was baptised on 5 May 1985 in Pretoria Silverton NGK.

+ 110 M    iii. Christopher Philip BORSTLAP was born on 19 Sep 1986 in Pretoria and was baptised on 7 Dec 1986 in Pretoria Silverton NGK.

71. Rehuel BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 21 Apr 1952 in Otjiwarongo Namibia and was baptised in Otjiwarongo Namibia.

Rehuel married Irma BURGER on 3 May 1980 in Bloemfontein. Irma was born on 30 May 1960 in Windhoek Namibia and was baptised in Windhoek Namibia.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 111 M    i. Leon Christoffel Eugene BORSTLAP was born on 6 Nov 1980 in Windhoek Namibia and was baptised in Otjiwarongo Namibia.

+ 112 M    ii. Theodor (Theo) BORSTLAP was born on 23 Mar 1987 in Windhoek Namibia and was baptised in Windhoek Namibia.

+ 113 M    iii. Francois BORSTLAP was born on 1 Apr 1992 in Windhoek Namibia and was baptised in Windhoek Namibia.

72. Leon BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 14 Aug 1953 in Otjiwarongo Namibia and was baptised in Otjiwarongo Namibia NG Kerk.

Leon married Isabella Jacoba Herculina JOSLING on 18 Dec 1976 in Keetmanshoop Namibia. Isabella was born on 29 Nov 1953 in Karasburg Namibia and was baptised in NG Kerk Warmbad Namibia.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 114 M    i. Dirk Gerber BORSTLAP was born on 24 Dec 1978 in Otjiwarongo Namibia and was baptised in Kalkfeld NG Kerk Namibia.

+ 115 M    ii. Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes BORSTLAP was born on 13 Feb 1980 in Keetmanshoop Namibia and was baptised on 4 May 1980 in Keetmanshoop Namibia NG Kerk.

73. Theodor (Theo) BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 13 Feb 1955 in Otjiwarongo Namibia and was baptised on 29 Nov 2000 in Windhoek Namibia AGS.

Theodor married Corlia LÖTTER on 18 Jun 1977 in Otjiwarongo Namibia. Corlia was born on 9 Dec 1957 in Windhoek Namibia and was baptised on 23 Aug 2002 in Otjiwarongo Namibia Agape.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 116 M    i. Rehuel BORSTLAP was born on 15 Jul 1978 in Langebaan (Kaap) and was baptised on 29 Mar 2000 in Windhoek Namibia AGS.

+ 117 F    ii. Bernice BORSTLAP was born on 2 Nov 1980 in Zeerust and was baptised in Dec 2002 in Otjiwarongo Namibia Agape.

+ 118 M    iii. Marné BORSTLAP was born on 29 Aug 1984 in Pretoria and was baptised on 23 Aug 2002 in Otjiwarongo Namibia Agape.

74. Patricia BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 22 Aug 1956 in Otjiwarongo Namibia and was baptised in Otjiwarongo Namibia.

Patricia married James VAN DER WALT on 29 Sep 1979. James was born on 18 May 1955 in Potgietersrus and was baptised in Potgietersrus.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 119 F    i. Patricia VAN DER WALT was born on 16 Mar 1980 in Potgietersrus and was baptised in Roedtan.

+ 120 M    ii. Jacobus James (JJ) VAN DER WALT was born on 19 Jan 1982 in Potgietersrus and was baptised in Roedtan.

75. Helené (Lientjie) BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 4 Nov 1957 in Otjiwarongo Namibia and was baptised on 14 Feb 1958 in Otjiwarongo Namibia.

Helené married Jacobus Johannes (Kobus) ROUX on 15 Jul 1978 in Otjiwarongo Namibia. Jacobus was born on 31 Aug 1956 in Villiersdorp and was baptised in Villiersdorp.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 121 F    i. Patricia ROUX was born on 28 Jul 1979 in Otjiwarongo Namibia and was baptised in Otjiwarongo Namibia.

+ 122 M    ii. Jacobus Johannes ROUX was born on 11 Jun 1981 in Otjiwarongo Namibia and was baptised in Otjiwarongo Namibia.

76. Catherine (Kitty) BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 29 Mar 1959 in Otjiwarongo Namibia and was baptised in Otjiwarongo Namibia. Another name for Catherine is Catharina.

Catherine married Adolph Scholtz VAN WYK on 12 Dec 1981 in Otjiwarongo Namibia. Adolph was born on 25 Sep 1957 in Laingsburg and was baptised in Prins Alfred Hemlet.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 123 F    i. Zelrine VAN WYK was born on 24 Jan 1985 in Rundu Namibia and was baptised in Ceres.

+ 124 F    ii. Lejanie VAN WYK was born on 25 Oct 1988 in Pretoria and was baptised in Ceres.

77. Gideon BORSTLAP (NEE LE ROUX) (Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 21 Dec 1979 in Klersdorp and was baptised in Ottosdal.


78. Ignis BORSTLAP (Christo Johannes BORSTLAP51, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 3 May 1964 in Sasolburg and was baptised on 24 Mar 1965 in Kathu NG Kerk. Another name for Ignis is Ig.


Ignis had a relationship with Margaret Maryna DE JAGER. Margaret was born on 23 Feb 1976 in Johannesburg.

Hul kinders was:

+ 125 M    i. Jayden BORSTLAP was born on 14 Dec 2005 in Pretoria and was baptised on 18 Mar 2007 in NG Kerk Krugersdorp Oos.

+ 126 F    ii. Renee BORSTLAP was born on 16 Dec 2006 in Krugersdorp and was baptised 18 Maar 2007 in NG Kerk Krugersdorp Oos.

79. Chrizelle BORSTLAP (Christo Johannes BORSTLAP51, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 20 Nov 1964 in Parys.

Chrizelle married ? VAN DER MERWE.

80. Anna BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus (Bok) BORSTLAP53, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born 2 Okt 1936 (1935) in Kroonstad.

Anna married Gerhardus VAN NIEKERK in 1959 in Kroonstad. Gerhardus was born on 20 Oct 1935.

Algemne notas: Hy was privaat sekretaris vir Piet Koornhof (Minister) en het later vir Volkskas gewerk.


Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 127 M    i. Gideon (Buks) VAN NIEKERK was born 1958 ?, died 1979 ? in Bronkhorstspruit at age 21, and was buried in Bronkhorstspruit.

+ 128 F    ii. Private

+ 129 M    iii. Private

+ 130 F    iv. Karin VAN NIEKERK .

81. Fantine BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus (Bok) BORSTLAP53, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born 1939 ? in Kroonstad.

Fantine married Jan VAN NIEKERK.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 131 M    i. Rehuel VAN NIEKERK .

+ 132 M    ii. Tweeling Seun 2 VAN NIEKERK .

+ 133 F    iii. Dogter 1 VAN NIEKERK .

82. Johanna Wilhelmina (Hannetjie) BORSTLAP (Stefanus Petrus (Fanie) BORSTLAP54, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 3 Feb 1939 in Thaba Nchu.

Algemne notas: Was tot st. 8 op Oranje meisie skool in Bloemfontein. het daarna na Johannesburg verhuis en skryf matriek op Hellpmekaar Meisieskool. Gaan daarna na Heidelberg Onderwys Kollege.

Johanna married Benoni BURGER on 24 Sep 1960 in Bloemfontein Noordhoek gemmente. Benoni was born on 23 Mar 1936 in Port Nolloth, died on 4 Jul 1991 in Onbekend at age 55, and was buried on an unknown date in Onbekend.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 134 F    i. Tina-Mari BURGER was born on 10 Nov 1961 in Pretoria and was baptised in Feb 1962 in Pretoria Wes.

+ 135 F    ii. Leona BURGER was born on 30 Aug 1963 in Pretoria and was baptised in Nov 1963 in Pretoria Valhalla.

+ 136 F    iii. Verena BURGER was born on 26 Nov 1968 in Pretoria and was baptised in Mar 1969 in Pretoria Valhalla.

83. Anna Fantine Isisdora (Fantine) BORSTLAP (Stefanus Petrus (Fanie) BORSTLAP54, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 20 Jul 1942 in Colesberg, died on 8 Mar 2004 in Klerksdorp at age 61, and was buried in Mar 2004 in Klerksdorp.

84. Johannes Lodewicus BORSTLAP (Stefanus Petrus (Fanie) BORSTLAP54, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 30 Jun 1951 in Bloemfontein and was baptised on 7 Oct 1951 in De Bloem Bloemfontein.

Johannes married Wilna ODENDAL on 23 Nov 1974 in Johannesburg. Wilna was born on 5 Sep 1952 in Durban.

Die kind gebore uit hierdie huwelik was:

+ 137 M    i. Deon BORSTLAP was born on 20 Oct 1976 in Johannesburg and was baptised in Jan 1977 in Johannesburg Townsview.


85. Marihen BORSTLAP (Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 15 Apr 1945 in Kroonstad and was baptised in Kroonstad.


Marihen married Petrus Jacobus BOTES on 12 Oct 1968 in Port Elizabeth NGK Humewood. Petrus was born on 8 Jan 1932 in Johannesburg.

Algemne notas: Pieter was sy lewe lank deel van die SA Weermag en vorder tot die rang van Majoor. As gevolg van drukking op sy rugmurg veroosaak dit dat hy baie bewe en dus nie kan skryf nie. Dit benadeel hom in sy beroep en kan nie verder in die weermag met rang vorder nie.

As jong man was hy egter 'n uitstaan skut en word dan ook 'n Springbok en verteenwoordig Suid Afrika in verskeie toets teen Engeland en Australie.


Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 138 F    i. Elsie Petro BOTES was born on 6 Aug 1970 in Grahamstad and was baptised in Oct 1970 in NGK Humewood Port Elizabeth.

+ 139 M    ii. Petrus Jacobus BOTES was born on 27 Aug 1971 in Grahamstad and was baptised in Oct 1971 in NGK Humewood Port Elizabeth.


86. Isidora BORSTLAP (Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 10 Jan 1950 in Bloemfontein.


Isidora married Dawid Frederik VORSTER on 3 Apr 1971 in Bloemfeontein. Dawid was born on 7 Jan 1947 in Oos Londen and was baptised on 4 Jun 1947 in Oos Londen.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 140 F    i. Heila Magdalena VORSTER was born on 4 Nov 1975 in Bloemfontein and was baptised on 1 Feb 1976 in Bloemfontein Ooshoek.

+ 141 F    ii. Cornelia VORSTER .

+ 142 M    iii. Dawid Frederik VORSTER was born on an unknown date in Bloemfontein.


87. Elsie Petro BORSTLAP (Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 31 Aug 1951 in Bloemfontein, died on 23 Oct 1970 in Bloemfontein at age 19, and was buried in Bloemfontein.


88. Johannes Lodewicus BORSTLAP (Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 14 Mar 1956 in Bloemfontein.


Johannes married Susanna GREYLING in Bloemfeontein.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 143 F    i. Suné BORSTLAP .

+ 144 M    ii. Johannes Lodewicus (Wicus) BORSTLAP .


89. Pieter Willem BORSTLAP (Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born 1Jan 1959 in Bloemfontein.


Pieter married Orgilena Marnyna BRAND in Kokstad.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 145 F    i. Cecilia BORSTLAP .

+ 146 F    ii. Maryna BORSTLAP .

+ 147 M    iii. Pieter Willem BORSTLAP .

+ 148 M    iv. Henco BORSTLAP .


90. Cornelius Johannes (Neels) BORSTLAP (Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 26 Jan 1960 in Bloemfontein and was baptised in Ooshoek Bloenfontein.

Algemne notas: Neels word groot saam met sy sussies en boeties op Hoewe 123 Hoëveld wat ongeveer 15km oos van Bloemfontein geleë is. Op ses jarige ouderdom sterf sy moeder na lang siekbed van kanker. Neels se vader trou dan weer met Heila Magdalena du Plessis (gebore Roodt) en sy word sy ma vir die res van sy lewe. Hy vooltooi sy learskool loopbaan aan die Sekondere Skool Van Kerken aan die Oostelike buite wyke van Bloemfontein. Sy hoër skool jare word deur gebring aan die Hoër Tegniese Skool Bloemfontein (vandag HTS Louis Botha) waar hy in 1977 met sukses sy matriek eksamen aflę.

Hierna sluit Neels vir vier jaar by die Suid Afrika Lugmag aan en bekwaam hom as 'n wapen monteur op Impala vliegtuie en Alouette helikopters. In die tyd draf hy onder meer vir die Vrystaatse U/20 rugby span as kaptein uit en is ook deel van die SA Magte U/20 rugby span. In 1982 gaan werk hy by Sasol in Secunda en bekwaam homself as Instrument tegnikus. In 1985 gaan hy na die Univ. van Oranje Vrystaat en behaal die graad BA in 1987 en in 1990 die graad B.Th. Hierna tree Neels op as predikant in die NG kerk op in onderskeidelik die gemeentes te Hartskroon by Ganspan naby Jan Kempdorp en Hopetown. In 1996 verlaat Neels die bediening en begin 'n beroep as sake man en is vandag betrokke by verskeie maatskappye. Hy het reeds voeg in sy lewe begin belangstel in die oorsprong van sy familie maar begin eers in 2006 met die amptelike navorsing in die verband.Cornelius married Johanna Helena (Hanlie) BOTHA 21 Arp 1984 in Maggagong. Johanna was born on 12 Oct 1964 in Delmas and was baptised on 14 Feb 1965 in Delmas.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 149 F    i. Mari BORSTLAP was born on 7 May 1985 in Bloemfontein and was baptised in Bloemfontein.

+ 150 M    ii. Johannes Lodewicus (Lohan) BORSTLAP was born on 27 Nov 1989 in Bloemfontein and was baptised in Bloemfontein Berg en Dal.

+ 151 M    iii. Cornelius Johannes BORSTLAP was born on 28 May 1994 in Bloemfontein and was baptised in Maggagong.

+ 152 F    iv. Johanei BORSTLAP was born on 9 Dec 1995 in Bloemfontein and was baptised in Herstwater.

91. Johannes Lodewicus BORSTLAP (Fantine (Tienie) BORSTLAP56, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born from 1949 to 1950 in Bethlehem.

92. Elsebie BORSTLAP (Fantine (Tienie) BORSTLAP56, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born in 1952.

93. Fantine (Fan) BORSTLAP (Fantine (Tienie) BORSTLAP56, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

94. Fantine VILJOEN (Marie Louise BORSTLAP57, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 1 Sep 1947 in Kroonstad.

Fantine married Francois Johannes LAMBRECHT on 9 Apr 1966 in Bloemfontein. Francois was born on 27 Sep 1938 in Onbekend.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 153 F    i. Mari LAMBRECHT .

+ 154 F    ii. Fantine LAMBRECHT .

+ 155 M    iii. Viljoen LAMBRECHT .

95. Johanna Magdalena VILJOEN (Marie Louise BORSTLAP57, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 18 May 1955 in Bloemfontein.

Johanna married Abraham GRIESEL.

96. Kobie GELDENHUYS (Heiltje Magdalena BORSTLAP58, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born Onbekend.

97. Marie Louise GELDENHUYS (Heiltje Magdalena BORSTLAP58, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born Onbekend.

picture

previous  Eleventh Generation  Next98. Stephan Henri BORSTLAP (Steve) (George Cornelius BORSTLAP61, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Boetie) BORSTLAP35, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 13 Nov 1950 in Bloemfontein and was baptised in Bloemfontein Methodist Church.

Stephan married Annette DELPORT in Dec 1972.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 156 M    i. George Henri BORSTLAP was born on 3 Jul 1973 in Bloemfontein and was baptised in Bloemfontein Methodist Church.

+ 157 M    ii. Stevie BORSTLAP was born on 2 Sep 1974 in Bloemfontein and was baptised in Bloemfontein Methodist Church.

Stephan next married Sharon Gail BARRETT on 25 Sep 1982 in Orkney. Sharon was born on 22 Jan 1956 in Klerksdorp and was baptised in Stilfontein Catholic.

Die kind gebore uit hierdie huwelik was:

+ 158 M    i. Brent BORSTLAP was born on 12 May 1983 in Pretoria and was baptised on 14 May 1983 in Pretoria Metodist Church.

99. Michael Leslie BORSTLAP (George Cornelius BORSTLAP61, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Boetie) BORSTLAP35, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 18 Dec 1952 in Bloemfontein.

Michael married Ina HOLTZHAUSEN.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 159 M    i. Mike Cornelius BORSTLAP was born on 17 Jul 1977 in Kimberley.

+ 160 M    ii. CB BORSTLAP was born on 6 Feb 1981 in Durban.

100. Beverley BORSTLAP (Louis Benjamin BORSTLAP62, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Boetie) BORSTLAP35, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

101. Jeanne BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Dr Buddy) BORSTLAP65, Hermanus Marthinus (Manie) BORSTLAP37, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 12 Jan 1962 in Bloemfontein and was baptised in Bloemfontein.

102. Annelien BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Dr Buddy) BORSTLAP65, Hermanus Marthinus (Manie) BORSTLAP37, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 11 Dec 1963 in Bloemfontein.

103. Inge BORSTLAP (Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Dr Buddy) BORSTLAP65, Hermanus Marthinus (Manie) BORSTLAP37, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 24 Apr 1968 in Bloemfontein.

104. Hermanus Marthinus (Herman) BORSTLAP (Gerhardus Pertus (Gerrie) BORSTLAP69, Hermanus Marthinus BORSTLAP41, Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP29, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 29 Dec 1957 in Bloemfontein and was baptised on an unknown date in Bloemfontein Geref Kerk Sentral. Another name for Hermanus was Herman.

Hermanus married Catharina Margaretha (Carina) DU PLESSIS on an unknown date. Catharina was born on 30 May 1960 in Kempton Park and was baptised in Kempton Park geref kerk.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 161 M    i. Rudi BORSTLAP was born on 21 Aug 1984 in Kempton Park.

+ 162 F    ii. Ananda BORSTLAP was born on 14 Apr 1987 in Kempton Park and was baptised in Gerf Kerk Moorfontein KP.

105. Gerhardus Petrus BORSTLAP (Gerhardus Pertus (Gerrie) BORSTLAP69, Hermanus Marthinus BORSTLAP41, Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP29, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 14 Aug 1960 in Bloemfontein and was baptised on an unknown date in Kimberley.

Gerhardus married Liza VORSTER on 26 Nov 1983 in Klerksdorp. Liza was born on 11 Jan 1963 in Bloemfontein and was baptised in Bloemfeontein Geref Kerk Wes.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 163 M    i. Gerhardus Petrus BORSTLAP was born on 27 Mar 1987 in Pretoria and was baptised on an unknown date in Geref Kerk Kempton Park.

+ 164 F    ii. Charlotte BORSTLAP was born on 6 Feb 1989 in Kempton Park and was baptised on an unknown date in Pretoria Annlin.

106. Willem Alwyn Bothma BORSTLAP (Gerhardus Pertus (Gerrie) BORSTLAP69, Hermanus Marthinus BORSTLAP41, Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP29, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 17 Oct 1961 in Pretoria and was baptised on an unknown date in Bloemfontein.

Willem married Sonja DE NYSSCHEN on an unknown date in ?. Sonja was born on 6 Jan 1968 in Boksburg and was baptised in Geref Kerk Noord Oos Rand.

Die kind gebore uit hierdie huwelik was:

+ 165 F    i. Leilani BORSTLAP was born on 23 Jul 1996 in Benoni and was baptised in Benoni Geref Kerk.

107. Christo BORSTLAP (Gerhardus Pertus (Gerrie) BORSTLAP69, Hermanus Marthinus BORSTLAP41, Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP29, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 25 Mar 1964 in Bloemfontein and was baptised on an unknown date in Bloemfontein Geref Kerk Suid.

Christo married Gertruida (Trudie) VAN NIEKERK on an unknown date in ?. Gertruida was born on 28 May 1971 in Rustenburg and was baptised on an unknown date in Rustenburg Herv Kerk.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 166 M    i. Waldo BORSTLAP was born on 23 Aug 1996 in Pretoria and was baptised in Geref Kerk Annlin Pretoria.

+ 167 F    ii. Carné BORSTLAP was born on 28 Nov 2003 in Pretoria and was baptised in Geref Kerk Pretoria Akasia.

108. Eileen BORSTLAP (Christoffel Johannes (Chris) BORSTLAP70, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 4 Nov 1983 in Pretoria and was baptised on 6 May 1984 in Pretoria Silverton NGK.

Eileen married MarkEdward CURRY on 11 Feb 2006 in Muldersdrif. MarkEdward was born on 27 Sep 1974 in Germiston.

109. Gaynor BORSTLAP (Christoffel Johannes (Chris) BORSTLAP70, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 11 Jan 1985 in Pretoria and was baptised on 5 May 1985 in Pretoria Silverton NGK.

Gaynor married.

Her child was:

+ 168 M    i. Matthew Dalyn BORSTLAP was born on 14 Mar 2004 in Alberton and was baptised on 26 Sep 2004 in Alberton Methodist church.

110. Christopher Philip BORSTLAP (Christoffel Johannes (Chris) BORSTLAP70, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 19 Sep 1986 in Pretoria and was baptised on 7 Dec 1986 in Pretoria Silverton NGK.

111. Leon Christoffel Eugene BORSTLAP (Rehuel BORSTLAP71, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 6 Nov 1980 in Windhoek Namibia and was baptised in Otjiwarongo Namibia.

Leon married Samantha LAM on 3 Sep 2005 in Aberdeen Scotland. Samantha was born on 4 Oct 1982 in Aberdeen Scotland.

112. Theodor (Theo) BORSTLAP (Rehuel BORSTLAP71, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 23 Mar 1987 in Windhoek Namibia and was baptised in Windhoek Namibia.

113. Francois BORSTLAP (Rehuel BORSTLAP71, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 1 Apr 1992 in Windhoek Namibia and was baptised in Windhoek Namibia.

114. Dirk Gerber BORSTLAP (Leon BORSTLAP72, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 24 Dec 1978 in Otjiwarongo Namibia and was baptised in Kalkfeld NG Kerk Namibia.

Dirk married Madelie Elizabeth BRINK on 4 Jan 2004 in Aliwal- Noord. Madelie was born on 7 Jun 1978 in Klerksdorp.

Die kind gebore uit hierdie huwelik was:

+ 169 M    i. Jireh Isabeau BORSTLAP was born on 30 Jan 2006 in Alberton and was baptised on 27 Aug 2006 in Alberton NG Kerk.

115. Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes BORSTLAP (Leon BORSTLAP72, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 13 Feb 1980 in Keetmanshoop Namibia and was baptised on 4 May 1980 in Keetmanshoop Namibia NG Kerk.

116. Rehuel BORSTLAP (Theodor (Theo) BORSTLAP73, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 15 Jul 1978 in Langebaan (Kaap) and was baptised on 29 Mar 2000 in Windhoek Namibia AGS.

Rehuel married Jolandi BLAAUW on 19 Nov 2005 in Windhoek Namibia (Country Club). Jolandi was born on 16 Nov 1980 in Windhoek Namibia and was baptised on 27 May 2005 in Otjiwarongo Namibia Agape.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 170 M    i. Theo BORSTLAP was born on 23 Mar 2007 in Otjiwarongo Namibia.

+ 171 F    ii. Annia BORSTLAP was born on 23 Mar 2007 in Otjiwarongo Namibia.

117. Bernice BORSTLAP (Theodor (Theo) BORSTLAP73, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 2 Nov 1980 in Zeerust and was baptised in Dec 2002 in Otjiwarongo Namibia Agape.

Bernice married Onbekend PAUW.

118. Marné BORSTLAP (Theodor (Theo) BORSTLAP73, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 29 Aug 1984 in Pretoria and was baptised on 23 Aug 2002 in Otjiwarongo Namibia Agape.

Marné married Onbekend BURGER.

119. Patricia VAN DER WALT (Patricia BORSTLAP74, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 16 Mar 1980 in Potgietersrus and was baptised in Roedtan.

Patricia married Desmond Patrick McMANUS on 19 Apr 2000 in Pretoria. Desmond was born on 9 Jun 1976 in Pretoria and was baptised in Hartebeespoort.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 172 F    i. Megan McMANUS was born on 15 Apr 2004 in Pretoria.

+ 173 F    ii. Lindsay McMANUS was born on 19 Jun 2006 in Pretoria.

120. Jacobus James (JJ) VAN DER WALT (Patricia BORSTLAP74, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 19 Jan 1982 in Potgietersrus and was baptised in Roedtan.

121. Patricia ROUX (Helené (Lientjie) BORSTLAP75, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 28 Jul 1979 in Otjiwarongo Namibia and was baptised in Otjiwarongo Namibia.

122. Jacobus Johannes ROUX (Helené (Lientjie) BORSTLAP75, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 11 Jun 1981 in Otjiwarongo Namibia and was baptised in Otjiwarongo Namibia.

123. Zelrine VAN WYK (Catherine (Kitty) BORSTLAP76, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 24 Jan 1985 in Rundu Namibia and was baptised in Ceres.

124. Lejanie VAN WYK (Catherine (Kitty) BORSTLAP76, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 25 Oct 1988 in Pretoria and was baptised in Ceres.


125. Jayden BORSTLAP (Ignis BORSTLAP78, Christo Johannes BORSTLAP51, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 14 Dec 2005 in Pretoria and was baptised on 18 Mar 2007 in NG Kerk Krugersdorp Oos.


126. Renee BORSTLAP (Ignis BORSTLAP78, Christo Johannes BORSTLAP51, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 16 Dec 2006 in Krugersdorp and was baptised 18 Maar 2007 in NG Kerk Krugersdorp Oos.

127. Gideon (Buks) VAN NIEKERK (Anna BORSTLAP80, Cornelius Wilhelmus (Bok) BORSTLAP53, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born 1958 ?, died 1979 ? in Bronkhorstspruit at age 21, and was buried in Bronkhorstspruit.

Algemne notas: Gideon verongeluk in 1979 oppad terug van Bronkhorstspruit na Bloemfontein Tempe weermag basis waasr besig was met sy diensplig en word in Bronkhorstspruit begrawe.

128. Private (Anna BORSTLAP80, Cornelius Wilhelmus (Bok) BORSTLAP53, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1)

129. Private (Anna BORSTLAP80, Cornelius Wilhelmus (Bok) BORSTLAP53, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1)

130. Karin VAN NIEKERK (Anna BORSTLAP80, Cornelius Wilhelmus (Bok) BORSTLAP53, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

131. Rehuel VAN NIEKERK (Fantine BORSTLAP81, Cornelius Wilhelmus (Bok) BORSTLAP53, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

132. Tweeling Seun 2 VAN NIEKERK (Fantine BORSTLAP81, Cornelius Wilhelmus (Bok) BORSTLAP53, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

133. Dogter 1 VAN NIEKERK (Fantine BORSTLAP81, Cornelius Wilhelmus (Bok) BORSTLAP53, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

134. Tina-Mari BURGER (Johanna Wilhelmina (Hannetjie) BORSTLAP82, Stefanus Petrus (Fanie) BORSTLAP54, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 10 Nov 1961 in Pretoria and was baptised in Feb 1962 in Pretoria Wes.

Tina-Mari married Hendrik BARNARD on 3 Dec 1983 in Pretoria.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 174 M    i. Jakobus Casparus Crause BARNARD was born on 28 Mar 1985 in Secunda.

+ 175 M    ii. Ben-oni Burger BARNARD was born on 11 Aug 1989 in Secunda.

135. Leona BURGER (Johanna Wilhelmina (Hannetjie) BORSTLAP82, Stefanus Petrus (Fanie) BORSTLAP54, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 30 Aug 1963 in Pretoria and was baptised in Nov 1963 in Pretoria Valhalla.

Leona married Attie HOUTMAN on 13 Apr 1985 in Pretoria. Attie was born in 1960 and died on 17 Aug 2005 in Pretoria at age 45.

Die kind gebore uit hierdie huwelik was:

+ 176 M    i. Riccardo HOUTMAN was born on 25 Jul 1989 in Pretoria.

136. Verena BURGER (Johanna Wilhelmina (Hannetjie) BORSTLAP82, Stefanus Petrus (Fanie) BORSTLAP54, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 26 Nov 1968 in Pretoria and was baptised in Mar 1969 in Pretoria Valhalla.

Verena married Jan VAN HEERDEN on 8 Jan 1994 in Pretoria.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 177 F    i. Iana VAN HEERDEN was born on 28 May 1997 in Scottburgh.

+ 178 F    ii. Verena VAN HEERDEN was born on 20 Mar 1999 in Scottburgh.

137. Deon BORSTLAP (Johannes Lodewicus BORSTLAP84, Stefanus Petrus (Fanie) BORSTLAP54, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 20 Oct 1976 in Johannesburg and was baptised in Jan 1977 in Johannesburg Townsview.


138. Elsie Petro BOTES (Marihen BORSTLAP85, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 6 Aug 1970 in Grahamstad and was baptised in Oct 1970 in NGK Humewood Port Elizabeth.

Elsie married Edmund FRANCIS on 8 May 1993 in Pretoria NGK Valhalla. Edmund was born on 11 Nov 1963.

Die kind gebore uit hierdie huwelik was:

+ 179 M    i. Vincent FRANCIS was born on 30 Sep 1994 in Pretoria , Centurion and was baptised in Dec 1994 in Pretoria , NGK The Reeds.


139. Petrus Jacobus BOTES (Marihen BORSTLAP85, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 27 Aug 1971 in Grahamstad and was baptised in Oct 1971 in NGK Humewood Port Elizabeth.

Noted events in his life were:

• He immigrated Na Australië on 31 Dec 2005 to Kandos Australië.

Petrus married Celeste EDEN in Volksrus. Celeste was born on 12 Apr 1972.

Kinders gebore uit hierdie huwelik was:

+ 180 F    i. Liesl BOTES was born on 10 Jun 2000 in Durban.

+ 181 F    ii. Zané BOTES was born on 18 Apr 2005 in Nelspruit.


140. Heila Magdalena VORSTER (Isidora BORSTLAP86, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 4 Nov 1975 in Bloemfontein and was baptised on 1 Feb 1976 in Bloemfontein Ooshoek.


Heila married Anton VAN NIEKERK. Anton was born Onbekend.

Die kind gebore uit hierdie huwelik was:

+ 182 M    i. Nicolaas VAN NIEKERK .


141. Cornelia VORSTER (Isidora BORSTLAP86, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).


Cornelia married Johan BASSON.

Die kind gebore uit hierdie huwelik was:

+ 183 F    i. Joalize BASSON .

142. Dawid Frederik VORSTER (Isidora BORSTLAP86, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on an unknown date in Bloemfontein.


143. Suné BORSTLAP (Johannes Lodewicus BORSTLAP88, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).


144. Johannes Lodewicus (Wicus) BORSTLAP (Johannes Lodewicus BORSTLAP88, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1). Another name for Johannes is Wicus.


145. Cecilia BORSTLAP (Pieter Willem BORSTLAP89, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).


146. Maryna BORSTLAP (Pieter Willem BORSTLAP89, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).


147. Pieter Willem BORSTLAP (Pieter Willem BORSTLAP89, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).


148. Henco BORSTLAP (Pieter Willem BORSTLAP89, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).


149. Mari BORSTLAP (Cornelius Johannes (Neels) BORSTLAP90, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 7 May 1985 in Bloemfontein and was baptised in Bloemfontein.


150. Johannes Lodewicus (Lohan) BORSTLAP (Cornelius Johannes (Neels) BORSTLAP90, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 27 Nov 1989 in Bloemfontein and was baptised in Bloemfontein Berg en Dal.


151. Cornelius Johannes BORSTLAP (Cornelius Johannes (Neels) BORSTLAP90, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 28 May 1994 in Bloemfontein and was baptised in Maggagong.


152. Johanei BORSTLAP (Cornelius Johannes (Neels) BORSTLAP90, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 9 Dec 1995 in Bloemfontein and was baptised in Herstwater.

153. Mari LAMBRECHT (Fantine VILJOEN94, Marie Louise BORSTLAP57, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

154. Fantine LAMBRECHT (Fantine VILJOEN94, Marie Louise BORSTLAP57, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

155. Viljoen LAMBRECHT (Fantine VILJOEN94, Marie Louise BORSTLAP57, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

picture

previous  Twelfth Generation  Next156. George Henri BORSTLAP (Stephan Henri BORSTLAP (Steve)98, George Cornelius BORSTLAP61, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Boetie) BORSTLAP35, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 3 Jul 1973 in Bloemfontein and was baptised in Bloemfontein Methodist Church.

157. Stevie BORSTLAP (Stephan Henri BORSTLAP (Steve)98, George Cornelius BORSTLAP61, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Boetie) BORSTLAP35, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 2 Sep 1974 in Bloemfontein and was baptised in Bloemfontein Methodist Church.

158. Brent BORSTLAP (Stephan Henri BORSTLAP (Steve)98, George Cornelius BORSTLAP61, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Boetie) BORSTLAP35, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 12 May 1983 in Pretoria and was baptised on 14 May 1983 in Pretoria Metodist Church.

159. Mike Cornelius BORSTLAP (Michael Leslie BORSTLAP99, George Cornelius BORSTLAP61, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Boetie) BORSTLAP35, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 17 Jul 1977 in Kimberley.

Mike married Onbekend.

Die kind gebore uit hierdie huwelik was:

+ 184 M    i. Ziggy Nathan BORSTLAP was born on 8 Nov 2001 in Durban Bluff.

160. CB BORSTLAP (Michael Leslie BORSTLAP99, George Cornelius BORSTLAP61, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Boetie) BORSTLAP35, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 6 Feb 1981 in Durban.

161. Rudi BORSTLAP (Hermanus Marthinus (Herman) BORSTLAP104, Gerhardus Pertus (Gerrie) BORSTLAP69, Hermanus Marthinus BORSTLAP41, Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP29, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 21 Aug 1984 in Kempton Park.

162. Ananda BORSTLAP (Hermanus Marthinus (Herman) BORSTLAP104, Gerhardus Pertus (Gerrie) BORSTLAP69, Hermanus Marthinus BORSTLAP41, Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP29, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 14 Apr 1987 in Kempton Park and was baptised in Gerf Kerk Moorfontein KP.

163. Gerhardus Petrus BORSTLAP (Gerhardus Petrus BORSTLAP105, Gerhardus Pertus (Gerrie) BORSTLAP69, Hermanus Marthinus BORSTLAP41, Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP29, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 27 Mar 1987 in Pretoria and was baptised on an unknown date in Geref Kerk Kempton Park.

164. Charlotte BORSTLAP (Gerhardus Petrus BORSTLAP105, Gerhardus Pertus (Gerrie) BORSTLAP69, Hermanus Marthinus BORSTLAP41, Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP29, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 6 Feb 1989 in Kempton Park and was baptised on an unknown date in Pretoria Annlin.

165. Leilani BORSTLAP (Willem Alwyn Bothma BORSTLAP106, Gerhardus Pertus (Gerrie) BORSTLAP69, Hermanus Marthinus BORSTLAP41, Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP29, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 23 Jul 1996 in Benoni and was baptised in Benoni Geref Kerk.

166. Waldo BORSTLAP (Christo BORSTLAP107, Gerhardus Pertus (Gerrie) BORSTLAP69, Hermanus Marthinus BORSTLAP41, Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP29, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 23 Aug 1996 in Pretoria and was baptised in Geref Kerk Annlin Pretoria.

167. Carné BORSTLAP (Christo BORSTLAP107, Gerhardus Pertus (Gerrie) BORSTLAP69, Hermanus Marthinus BORSTLAP41, Gerhardus Petrus (Gert) BORSTLAP29, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 28 Nov 2003 in Pretoria and was baptised in Geref Kerk Pretoria Akasia.

168. Matthew Dalyn BORSTLAP (Gaynor BORSTLAP109, Christoffel Johannes (Chris) BORSTLAP70, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 14 Mar 2004 in Alberton and was baptised on 26 Sep 2004 in Alberton Methodist church.

169. Jireh Isabeau BORSTLAP (Dirk Gerber BORSTLAP114, Leon BORSTLAP72, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 30 Jan 2006 in Alberton and was baptised on 27 Aug 2006 in Alberton NG Kerk.

170. Theo BORSTLAP (Rehuel BORSTLAP116, Theodor (Theo) BORSTLAP73, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 23 Mar 2007 in Otjiwarongo Namibia.

171. Annia BORSTLAP (Rehuel BORSTLAP116, Theodor (Theo) BORSTLAP73, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 23 Mar 2007 in Otjiwarongo Namibia.

172. Megan McMANUS (Patricia VAN DER WALT119, Patricia BORSTLAP74, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 15 Apr 2004 in Pretoria.

173. Lindsay McMANUS (Patricia VAN DER WALT119, Patricia BORSTLAP74, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Rehuel) BORSTLAP49, Christoffel Johannes (Stoffel) BORSTLAP32, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 19 Jun 2006 in Pretoria.

174. Jakobus Casparus Crause BARNARD (Tina-Mari BURGER134, Johanna Wilhelmina (Hannetjie) BORSTLAP82, Stefanus Petrus (Fanie) BORSTLAP54, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 28 Mar 1985 in Secunda.

175. Ben-oni Burger BARNARD (Tina-Mari BURGER134, Johanna Wilhelmina (Hannetjie) BORSTLAP82, Stefanus Petrus (Fanie) BORSTLAP54, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 11 Aug 1989 in Secunda.

176. Riccardo HOUTMAN (Leona BURGER135, Johanna Wilhelmina (Hannetjie) BORSTLAP82, Stefanus Petrus (Fanie) BORSTLAP54, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 25 Jul 1989 in Pretoria.

177. Iana VAN HEERDEN (Verena BURGER136, Johanna Wilhelmina (Hannetjie) BORSTLAP82, Stefanus Petrus (Fanie) BORSTLAP54, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 28 May 1997 in Scottburgh.

178. Verena VAN HEERDEN (Verena BURGER136, Johanna Wilhelmina (Hannetjie) BORSTLAP82, Stefanus Petrus (Fanie) BORSTLAP54, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 20 Mar 1999 in Scottburgh.


179. Vincent FRANCIS (Elsie Petro BOTES138, Marihen BORSTLAP85, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 30 Sep 1994 in Pretoria , Centurion and was baptised in Dec 1994 in Pretoria , NGK The Reeds.


180. Liesl BOTES (Petrus Jacobus BOTES139, Marihen BORSTLAP85, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 10 Jun 2000 in Durban.


181. Zané BOTES (Petrus Jacobus BOTES139, Marihen BORSTLAP85, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 18 Apr 2005 in Nelspruit.


182. Nicolaas VAN NIEKERK (Heila Magdalena VORSTER140, Isidora BORSTLAP86, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

183. Joalize BASSON (Cornelia VORSTER141, Isidora BORSTLAP86, Johannes Lodewicus (Hansie) BORSTLAP55, Johannes Lodewicus (Hans) BORSTLAP33, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1).

picture

previous  Thirteenth Generation184. Ziggy Nathan BORSTLAP (Mike Cornelius BORSTLAP159, Michael Leslie BORSTLAP99, George Cornelius BORSTLAP61, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Boetie) BORSTLAP35, Cornelius Wilhelmus Rehuel Zelotes (Cor) BORSTLAP28, Heiltje Magdalena ESTERHUIZEN17, Gerhardus Petrus15, Christoffel Johannes5, Christoffel Johannes4, Johan Christoffel3, Jan Andries2, Christoffel1) was born on 8 Nov 2001 in Durban Bluff.


Home | Table of Contents | Surnames | Name List

This Web Site was Created 27 May 2007 with Legacy 6.0 from Millennia